Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.mashoes.pl
Sklep MaShoes jest prowadzony przez: Babski PR Ul. Gorlicka 58B/15, 51-314 Wrocław
E-mail: kontakt@mashoes.pl
NIP: 537023109054
Konto bankowe: BzWBK: 74 1090 2398 0000 0001 1891 3751
dalej zwanym „Sprzedającym”.

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt niemający w przeważającym stopniu związku z tą właśnie działalnością, dalej nazwana „Klientem”.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
3. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta i dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma 14 dni od złożenia zamówienia.
4. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia w przeciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
6. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe.
7. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, faktura imienna lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta).
8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.
9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego. Jeżeli zakupiony przez Klienta towar okaże się wadliwy, konsument może skorzystać z prawa do 24 m-cy rękojmi (od momentu otrzymania towaru) w postaci naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, przy czym wybór formy rękojmi należy do Konsumenta. Konsument może zażądać od razu zwrotu gotówki, chyba, że sprzedający niezwłocznie naprawi lub wymieni produkt na nowy, przy czym naprawiać może tylko 1 raz .Wszelkie koszta reklamacji, w tym koszty odesłania i ekspertyzy ponosi Sprzedawca.
10. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.
11. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umowy na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
12. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
13. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.
14. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego)
15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochranie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r. Klienci podając woje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania sowich danych osobowych.
16.Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
17. Rejestracja, a także i złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)
18. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
19. O zmianach regulaminu i ich zakresie rejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce (http://mashoes.pl/strona/regulamin) Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.
20. Procedury zwrotów, wymian, reklamacji zostały opisane tu:
http://mashoes.pl/strona/dostawa 
21. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

Składanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.mashoes.pl
2. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.mashoes.pl
4. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z regulaminem sklepu.
5. W celu dokonania zakupu należy przejść na stronę produktu/produktów a następnie dodać produkt do koszyka.
6. Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów należy przejść na stronę koszyka.
7. Na stronie koszyka należy wybrać formę przesyłki, a następnie kliknąć 'Zamawiam'.
8. Na stronie zamówienia należy wybrać ewentualne opcje promocyjne, jeśli takie są dostępne, oraz wprowadzić ewentualne zmiany w danych doręczenia przesyłki oraz podać uwagi do zamówienia.
9. Po sprawdzeniu poprawności podanych danych doręczenia należy kliknąć przycisk 'Złóż zamówienie'.
10. Na stronie wyświetli się potwierdzenie złożenia zamówienia, które zostanie wysłane także na adres e-mail Klienta.
11. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedającego i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
12. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży, tj. rachunkiem imiennym, jeżeli Klient zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do  wystawienia.
13. Należność za towar płatna przelewem, informacje dostępne są tutaj:
http://mashoes.pl/strona/platnosci 
14. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłka zostaje wysłana do 10 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, jeżeli wysyłka obejmuje teren Polski.
15. Przy wysyłkach poza granice Polski przesyłka zostaje wysłana do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego oraz po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki.
16. Koszt przesyłki krajowej na terenie Polski
http://mashoes.pl/strona/dostawa 
17. Regulamin sklepu mashoes.pl dostępny jest tutaj:
http://mashoes.pl/strona/regulamin 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów